Cocoon ressurssenter for barnevern og etnisitet

"Cocoon" (norsk: kokong) er "hylsteret" som sommerfugllarven spinner rundt seg selv før den går over i puppestadiet. Her gjør den seg klar for å klekkes som en fullvoksen sommerfugl. Cocoon Ressurssenter for barnevern og etnisitet er en slik trygg omsorgs og utviklingsbase. Her skal beboerne få det de trenger for å kunne fly ut i verden som frie enkeltindivider, med all sin skjønnhet og prakt, lik sommerfuglen.

Cocoon Ressurssenter for barnevern og etnisitet er en privateid barneverninstitusjon for barn og unge i alderen 10-18 (23) år som trenger et døgnbasert tilbud og en trygg omsorgs- og utviklingsbase. Institusjonen har et kultursensitivt perspektiv og er en institusjon med høy faglig kompetanse innenfor barnevern og etnisitet, flerkulturell forståelse og traumefokusert omsorg. Vi jobber ut i fra mottoet "mangfold er en ressurs" og legger til grunn at alle, uansett bakgrunn, er ressurspersoner med positive ressurser man kan bygge videre på.

Cocoon inngår i Bufdirs og Oslo kommunes rammeavtaler om kjøp av institusjonsplasser i barnevernet, og Bufdirs rammeavtale om kjøp av omsorgssenterplasser.

LAST NED VÅR APP til iPhone, iPad og Android her:

Informasjonsvideo Cocoon

FOR UNGDOM OG FORESATTE

FAMILIEHJEM SØKES

LEDIGE PLASSER

LÆR OM:

KULTURSENSITIVITET

Kultursensitivitet handler om kunnskap, forståelse og holdninger. En grunnleggende holdning i det flerkulturelle perspektivet på barnevern er å se barnas kulturerfaringer som positive ressurser det kan bygges videre på.

Les mer

TRAUMEFOKUSERT OMSORG

Traumatisering er et resultat av opplevd vold eller overgrep. I kombinasjon med alvorlig omsorgssvikt vil traumatiseringen vanligvis forsterkes.

Les mer

IRREGULÆR OPPHOLDSSTAUS

Barn som ikke får permanent oppholds- tillatelse i Norge har allikevel rettigheter og krav på beskyttelse fra staten og barnevernet. Mangelen på bosettingstillatelse gjør allikevel deres hverdag og fremtid usikker, noe som fører med seg særskilte utfordringer.

Les mer

MENNESKEHANDEL

Barn og ungdom som er utsatt for menneskehandel har i økende grad blitt en kjent problematikk. Å gjøre mennesker til en vare er kriminalitet, frihetsberøvelse og en grov krenkelse av menneskeverdet.

Les mer

 

FØLG OSS: